Добредојдовте
на
официјалната страна на АД Оражерии

АД ОРАНЖЕРИИ с. Хамзали општина Босилово, Струмица е Акционерско Друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури : разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка, зелка, компир, жито и др.

unnamed-1 (Demo)
toppng.com-but-one-thing-all-tomatoes-have-in-common-tomato-901x688
tomato vegetable
1-2 (1)
toppng.com-pepper-2770x2332

Произлезено е од трансформацијата и делбата на АДМС ЗИК Струмица – Струмица и е еден од неговите правни наслендици.

18 хектари

обработлива површина
Свежи производи со одличен
вкус
14 (Demo)
Домат
14 (Demo)
Зелка
14 (Demo)
Краставица
14 (Demo)
Пиперка
17 (1)
2_ (2)